Πάνω στο ρέμα ο ΧΥΤΑ Γραμματικού.

 Πάνω στο ρέμα ο ΧΥΤΑ Γραμματικού.

Σταυρογιάννη Λούλη

Γραμματικό

Γραμματικό, πηγή φωτογραφίας avgi.gr

Αποδίδονται ευθύνες στην Περιφέρεια Αττικής και στην ανάδοχο κοινοπραξία. Εξ αρχής αποκλειόταν η συγκεκριμένη θέση. Στον χώρο του ΧΥΤΑ εντοπίστηκαν πηγές και πηγάδια. Σωρεία παραβάσεων.

Bαριές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως προς τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Γραμματικού αλλά και των περιβαλλοντικών όρων κατασκευής, που έχουν ως αποτέλεσμα τη σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ενω δημιουργούν «διαρκή κίνδυνο ρύπανσης», διαπιστώνουν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος σε Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (7 Μαρτίου), η οποία διαβιβάστηκε και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Μετά από σειρά ελέγχων και αυτοψιών από τον Οκτώβριο του 2010 έως και τον Νοέμβριο του 2013, οι Επιθεωρητές Περιβαλλοντος εντόπισαν έξι σημαντικές παραβάσεις στο υπό κατασκευή έργο Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό», για τις οποίες ευθύνονται η Περιφέρεια Αττικής ως κύριος του έργου και η ανάδοχος κοινοπραξία των εργολάβων «Λάμδα Τεχνική Α.Ε. – Ηλέκτωρ Α.Ε. – Μεσόγειος ΑΤΕΕ». Η ρίζα του κακού βέβαια… αναζητείται στην αξιοπιστία των μελετών κατά την περίοδο του σχεδιασμού, αλλά και στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας που ακολούθησαν από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και νυν ΥΠΕΚΑ.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements