Θέσεις για τον Περιβαλλοντικό σχεδιασμό του Γ.Π.Σ του Δήμου Θάσου

Θάσος 4/1/16

Θέσεις για τον Περιβαλλοντικό σχεδιασμό του Γ.Π.Σ του Δήμου Θάσουlogo mail

Τα όσα αναφέρονται στο κείμενο αυτό αποτελούν σύνοψη των θέσεών μας για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό στο χωροταξικό και συμβολή της περιβαλλοντικής κίνησης στην διαβούλευση  σε θέματα ιδιαίτερα σημαντικά. Τα όποια επιστημονικά στοιχεία αναφέρονται, τεκμηριώνονται απόλυτα από:

 1. Την ορνιθολογική έκθεση και το Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR1150012 Θάσος (Όρος Υψάριο και παράκτια ζώνη) και νησίδα Ξηρονήσι» που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της μελέτης για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας.
 2. Τα στοιχεία που προέκυψαν από το Το Πρόγραμμα LIFE «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας» που υλοποιήθηκε το 2009 – 2010 – 2011 στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου της καβάλας και των ακτών της Θάσου.
 3. Την διδακτορική διατριβή της βιολόγου Θάνου Ευανθίας “Αναπαραγωγική οικολογία και γενετική δομή του Ευρωπαϊκού θαλασσοκόρακα [Phalacrocorax aristotelis (L., 1761)] στο Αιγαίο” μετά από τριετή έρευνα στην περιοχή κατά τα έτη 2009 – 2010 – 2011
 4. Τα επιστημονικά δεδομένα της πρώτης προσπάθειας ένταξης του Όρους Υψάριου στο δίκτυο Νατούρα 2000.

Οι επιστημονικές αυτές εργασίες υπάρχουν στα αρχεία της Περιβαλλοντικής κίνησης και είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Οι εργασίες δε αυτές πλαισιώνονται και από χιλιάδες ώρες περιηγήσεων, παρατηρήσεων και φωτογραφήσεων στον ορεινό όγκο και στις βραχονησίδες μελών και φίλων της κίνησης . 

Εισαγωγή

Το προτεινόμενο από την περιφέρεια αλλά απ’ ότι φαίνεται και απ΄τον Δήμο Θάσου χωροταξικό σχέδιο,  αδιαφορεί πλήρως για τις παραπάνω επιστημονικές εργασίες που σκοπό τους έχουν την προστασία και την ανάδειξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των ιδιαίτερων και σπάνιων χαρακτηριστικών των βουνών της Θάσου και έντεχνα προσπαθεί να τα ακύρωσει, θεσμοθετώντας δράσεις σε αυτές τις προστατευόμενες περιοχές, που θέτουν σε κίνδυνο και απειλούν τον ίδιο τον χαρακτήρα τους και οδηγούν στην καταστροφή τους.
Οι προτάσεις αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες αντιεπιστημονικές και ατεκμηρίωτες και η Περιβαλλοντική Κίνηση δεν θα τις σχολιάσει περαιτέρω. Θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στην ουσία που είναι οι προτάσεις μας για τις περιοχές προστασίας του νησιού αλλά και στην συμβολή που μπορούν να έχουν στο κυριότερο προϊόν του νησιού που είναι ο τουρισμός αλλά και στην ποιότητα ζωής και την οικονομία των μόνιμων κατοίκων τις Θάσου.

Περιοχή ειδικής προστασίας GR1150012 Θάσος (Όρος Υψάριο και παράκτια ζώνη) και νησίδα Ξηρονήσι

Η περιοχή περιέχει τον ορεινό όγκο του νησιού, έναν θαλάσσιο βιότοπο μαζί με τις βραχονησίδες Παναγία και Θασσοπούλα και έναν παραθαλάσσιο υδροβιότοπο

Η διεθνής σημασία της περιοχής είναι προφανής από την ύπαρξη αξιόλογου αναπαραγόμενου πληθυσμού του είδους Χρυσογέρακο (Falco biarmicus), Αετογερακίνας (Buteo rufinus) και Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis). Εκτός από τα ανωτέρω είδη, η περιοχή διατηρεί αξιόλογο πληθυσμό των ειδών Σπιζαετού (Hieraaetus fasciatus), Πετρίτη (Falco peregrinus), του Διπλοσάινου (Accipiter gentillis) και του Χρυσαετού (Aquila chrysaetos) με αναπαραγόμενους πληθυσμούς, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ στις αρχές του καλοκαιριού εμφανίζονται Μαυροπετρίτες (Falco eleonora) και το χειμώνα περιστασιακά ο Θαλασσαετός (Halliaetus albicilla). Επίσης φαίνεται ότι είναι σημαντική για τη μετανάστευση ορισμένων ειδών αρπακτικών όπως ο Σφηκιάρης (Pernis apivorus) και στρουθιόμορφων.

Ορεινός όγκος – Όρος Υψάριο

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Προτάσεις για τον Γ.Π.Σ. Θάσου

Γενικό Πολεοδομικό Θάσου, παρατηρήσεις και προτάσεις του Συλλόγου Μηχανικών Θάσου

γενικό πολερδομικό Θάσου

 

Σαν γενική παρατήρηση επί της πρότασης επισημαίνεται το ιδιαίτερα βραχύ χρονικό διάστημα που προσφέρεται για διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους  φορείς και δημότες ή πολίτες, η δυσμενής για ανάλογες διαδικασίες εποχή, προεόρτια αλλά και εποχή ελαιοσυλλογής, καθώς και το σημαντικό κενό, άνω της διετίας, από την παρουσίαση της Α΄ φάσης που αφορούσε μεν στην ανάλυση, ωστόσο σε εκείνη την ημερίδα είχαν θιγεί και περιγραφεί οι γενικές κατευθύνσεις που όφειλε να ακολουθήσει η μελέτη.

Στη μελέτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/11-6-2009) που ισχύουν σήμερα μετά την ακύρωση του ΦΕΚ 3155/2013 από το Σ.Τ.Ε όσο άφορα το άρθρο 5 παρ.(Ε) βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά, παρ. (Η) περιοχές δικτύου φύση NATURA, παρ. (Ζ) τουρισμός φύση, άρθρο 7 παρ. (Δ) χωροθέτηση απορριμάτων εντός περιοχών NATURA , άρθρο 8 στο σύνολο του.

Συγκεκριμένα και επιγραμματικά σχεδόν, θεωρούμε αναγκαίο να θιγούν, αναλυθούν περαιτέρω και τεκμηριωθούν ώστε να υπάρξει αιτιολογημένη και ουσιαστική συμφωνία ή μη των εμπλεκομένων μερών, γεγονός που, άλλωστε αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την πραγματοποίηση ενός τέτοιας εμβέλειας προγραμματικού σχεδιασμού, όπως το ΓΠΣ. :

 • Δεν φαίνεται να λαμβάνεται υπ όψη η περιοχή «NATURA».

 • Δεν υπάρχει επαρκής αιτιολογία για την πολύ μεγάλη έκταση και τη θέση των λατομικών δραστηριοτήτων

 • Η χωροθέτηση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στη ζώνη με υψόμετρο άνω των 500μ επίσης δεν τεκμηριώνεται

 • Δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον των εκτεταμένων έργων οδοποιίας που απαιτούνται για την εγκατάσταση Α.Π.Ε ιδίως εντός περιοχών ΝΑΤURA

 • Παρά το γεγονός ότι θίγεται στην πρόταση η αποφυγή μετώπων στις παραθαλάσσιες ζώνες, δημιουργείται τεράστιο – και αδικαιολόγητο ίσως – μέτωπο στη ζώνη Σ. Παναγίας – Σ. Ποταμιάς

 • Οι επεκτάσεις των οικισμών Σ. Παναγίας, Σ. Ποταμιάς και κύρια του Λιμένα δεν υπαγορεύονται από τα στοιχεία ανάλυσης, και είναι σε απόλυτη αντίθεση με την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, ελαιώνες υφιστάμενοι από την αρχαιότητα, αλλά και με εναλλακτική μορφή ανάπτυξης, μιας και καταστρέφουν παντελώς την ελαιοκαλλιέργεια στους 3 οικισμούς.

 • Οι επεκτάσεις στους παραπάνω οικισμούς, αλλά και γενικότερα οι επεκτάσεις, δεν έχουν προφανή αιτιολογία, δεν ακολουθούν κάποια λογική (π.χ. παράλληλη επέκταση με τον υπάρχοντα οικισμό, ή επέκταση σε χώρους όπου έχει ήδη υπάρξει δόμηση, αυθαίρετη ή νόμιμη ώστε να υπάρξει πολεοδομική διευθέτηση κλπ), δίνοντας την εντύπωση ότι επιβάλλονται με αποσπασματικά κριτήρια.

 • Στις υπάρχουσες εγκεκριμένες επεκτάσεις των οικισμών δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υποδομής όπως : εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης ηλεκτρισμού , έργα διευθέτησης χειμάρρων, δίκτυα αποχέτευσης όμβριων , διανοίξεις δρόμων , ασφαλτοστρώσεις, αποζημιώσεις λήγω ρυμοτομίας, διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων, σύνταξη πράξεων αναλογισμού κ.λ.π. πράγματα τα οποία οφείλει να προσφέρει ο πολεοδομικός σχεδιασμός στους δημότες.

 • Η μικρή αύξηση του μονίμου πληθυσμού και ο ρυθμός οικοδομικής ανάπτυξης δεν οδηγεί σε κορεσμό των πολεοδομικών ενοτήτων εντός της επόμενης δεκαετίας ώστε να προκύπτει αναγκαιότητα νέων επεκτάσεων στις περιοχές αυτές.

 • Κάποιες επεκτάσεις δεν αποτελούν επέκταση, όπως της Σκάλας Ραχωνίου, είναι μεγαλύτερες από τον υφιστάμενο οικισμό και αποτελούν χωριστή ενότητα που δεν δικαιολογείται ή δικαιολογείται πλημμελώς.

 • Η αναφερόμενη πρόθεση αύξησης της τουριστικής περιόδου είναι σε αντίφαση με το γεγονός ότι οι ορεινοί οικισμοί παραμένουν ως έχουν. Στην ορεινή και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικού πλούτου περιοχή, αντί της ανάδειξής της, προτείνονται βιομηχανίες μαρμάρου, βιοτεχνίες, αιολικά πάρκα και άλλες ανταγωνιστικές, της ήπιας και αειφόρου ανάπτυξης δραστηριότητες.

 • Δεν γίνεται σαφής η οριοθέτηση του δάσους, δημόσιου και δημοτικού, η οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων απόλυτης προστασίας και μερικής προστασίας, οι χώροι απόλυτης ή μερικής προστασίας του περιβαλλοντικού πλούτου.

 • Δεν γίνεται μνεία ούτε λαμβάνονται μέτρα για την διευκόλυνση – ανάδειξη – ενθάρρυνση εναλλακτικών μορφών αναψυχής και επομένως και του τουρισμού, που έχουν σχέση με πεζοπορία, ποδηλατοδρομία, αναψυχή στο ύπαιθρο, με εκμετάλλευση – αναστήλωση παλιών μονοπατιών που επί αιώνες συνέδεαν τους οικισμούς από την ενδοχώρα και εξακολουθούν ακόμη να αποτελούν σημεία έλξης επισκεπτών αλλά και κατοίκων. (Ο παλιός δρόμος που συνέδεε το Λιμένα με την Παναγία αποτελεί ανεκτίμητης αξίας μνημείο κατασκευαστικής τεχνικής και όχι μόνο. Τέτοια έργα υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη την έκταση του νησιού και χρήζουν τουλάχιστον καταγραφής και ανάδειξης.)

 • Διακρίνεται μια ελλιπής γνώση της κατάστασης στο νησί, πράγμα που πιθανόν να οδηγεί σε προτεραιότητες εσφαλμένες ή πρωθύστερες. Για παράδειγμα :

 1.  η παράκαμψη στον παραδοσιακό οικισμό (Ιστορικό Τόπο) Παναγία είναι στην ουσία υφιστάμενη, χρειάζεται ελάχιστα για να υλοποιηθεί.
 2.  ο χώρος για νεκροταφείο στην Παναγία υπάρχει (περιοχή Αγ. Παντελεήμονα) από δεκαετίας τουλάχιστον
 3.  το ίδιο ισχύει για τον Λιμένα όπου επίσης επείγει η μεταφορά του νεκροταφείου στο νέο χώρο.
 4.  στη Σ. Ποταμιάς βρίσκεται σε εξέλιξη επέκταση του λιμενικού καταφυγίου με ταυτόχρονη ανάπλαση τη περιοχής, γεγονός που θα επηρεάσει το σύνολο των δύο οικισμών.

Άποψή μας είναι ότι ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων με ανερχόμενους δακτυλίους από τη θάλασσα ως το βουνό, θεωρώντας de facto την παραλία ως τουριστική, την ενδοχώρα αγροτική και το βουνό χώρο για λατομεία, όχι απλά δεν αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της Θάσου αλλά και αποτελεί εφιαλτικό πολέμιο της πραγματικότητας της αρμονικής συμβίωσης δραστηριοτήτων, η οποία επί σειρά αιώνων οδηγεί τα πεύκα στην ακρογιαλιά, το μελισσοκόμο στο βουνό, την ελιά σχεδόν παντού και είναι αυτή η πραγματικότητα η οποία τείνει να δεχτεί βάναυσο χτύπημα από μια κατ επίφαση «εξέλιξη» που, φοβόμαστε, θα οδηγήσει σε μαρασμό τον Θασίτη, που πατροπαράδοτα είναι πολυάσχολος και άρα πολυμήχανος.

Θεωρούμε ότι για παράδειγμα η δυνατότητα πέριξ των ορεινών οικισμών δημιουργίας ζωνών αγροτουρισμού, ζωνών δηλαδή μιας αυστηρά ελεγχόμενης δόμησης που δεν θα υπερβαίνει το 20% αποδεδειγμένα καλλιεργούμενων αγρών μικρής σχετικά έκτασης, θα αποδώσει καρπούς και θα βοηθήσει νέους ανθρώπους να παραμείνουν στα χωριά τους και να μην συσσωρευτούν στις παραλίες όπως, δυστυχώς , γίνεται τα τελευταία χρόνια.

Το ΓΠΣ οφείλει, κατά τη γνώμη μας, να προωθήσει τέτοιου είδους ανάπτυξη, σε αντίθεση με ανάπτυξη γραμμική, μονοσήμαντη, η οποία λησμονεί, άρα, μάχεται την ήπια, αειφόρο και ισορροπημένη ανάπτυξη πολλών παράλληλων δραστηριοτήτων, ελαιοκομία, τουρισμός, μελισσοκομία, αλιεία, υπηρεσίες, κτηνοτροφία κλπ. και ο τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο είναι η αποφυγή αντιμετώπισης του χώρου ενιαία, σύμφωνα ίσως με τις επιταγές του «Καλλικράτη» ενάντια όμως στην πολυπλοκότητα και ευρύτατη ( από κάθε άποψη) ποικιλία του χώρου.

Είναι σαφές ότι οι διαφορετικές χρήσεις οφείλουν να περιφρουρούνται θεσμικά, ωστόσο οι όποιες επιλογές θα πρέπει να λαμβάνουν υπ όψη το γεγονός ότι εδώ πρόκειται για 10 οικισμούς και όχι για ένα αστικό Δήμο με συνοικίες. Η χωροθέτηση επόμενα δύο βιομηχανικών ζωνών στον Πρίνο και το Λιμένα υποχρεώνει π.χ. τον κάτοικο του Θεολόγου σε μετακόμιση ή αποκλεισμό από κάποιες δραστηριότητες ? Τα ελαιοτριβεία θα είναι συγκεντρωμένα μακριά από την ελαιοσυλλογή?

Οι μεγάλες επεκτάσεις οικισμών δεν θα οδηγήσουν σε κατακόρυφη πτώση της αξίας των ακινήτων εν μέσω κρίσης ?

Σειρά ερωτημάτων γεννώνται, με μόνη διέξοδο την περαιτέρω ζύμωση και ανταλλαγή απόψεων, σε τακτά και αυστηρά περιορισμένα χρονικά όρια, παράλληλα, όμως, με εξασφάλιση της πλήρους και ορθής ενημέρωσης της μεγαλύτερης μάζας των ενδιαφερομένων.

Γενικότερα, και για οικονομία χώρου και χρόνου, θεωρούμε ότι η πρόταση των μελετητών πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω και να γίνει προϊόν ζύμωσης του μεγαλύτερου δυνατού μέρους των φορέων και πολιτών που εμπλέκονται με την ανάπτυξη του νησιού είτε σαν μόνιμοι είτε σαν εποχιακοί χρήστες.

ΘΑΣΟΣ, Δεκέμβριος 2015

 

 

 

 

Δημοτικό Συμβούλιο, υπόθεση λατομείο σχιστολίθου

Δημοτικό Συμβούλιο 7.12.2015, υπόθεση λατομείο σχιστόλιθου

Μαλιαρός

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Θάσου της 7ης Δεκεμβρίου 2015, συζητήθηκε, προ ημερησίας διατάξεως, το θέμα της αδειοδότησης του λατομείου σχιστολίθου στις Μαριές. Το θέμα ανακίνησε ο ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Νίκος Χρυσάφης. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης προέκυψαν αντεγκλήσεις και φραστικά επεισόδια, με κύριο πρωταγωνιστή τον δημοτικό σύμβουλο της διοικούσας παράταξης, Σωτήρη Μαλιαρό.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο βίντεο

Αναρτήθηκε στις Άρθρα, Απειλές. Leave a Comment »

ΠΟΛΙΟΡΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΥΨΑΡΙΟ ΜΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

ΠΟΛΙΟΡΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΥΨΑΡΙΟ ΜΕ… ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Του Γ. Μπλιώνη, Δρ. Βιολογίας/Οικολογίας

Η πρόσφατη θετική γνωμάτευση παραχώρησης έκτασης 36 στρεμμάτων για ερευνητικές εργασίες λατομείων σχιστόλιθου στη θέση «Φεγγάρι», από την αρμόδια επιτροπή του δήμου Θάσου, ξεσήκωσε ήδη θύελλα αντιδράσεων. Η πρόταση αυτή, η οποία υποβλήθηκε ξανά το 2012 και δέχτηκε απορριπτική απόφαση του τοπικού συμβουλίου του Δ.Δ. Μαριών και εν συνεχεία και του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας ΑΜ&Θ, χωροθετείται σε μια κομβική και συμβολική περιοχή της ορεινής Θάσου: πάνω στο δρόμο που οδηγεί στο καταφύγιο του ορειβατικού συλλόγου και στην κορυφή του Υψάριου, που αποτελεί τόπο επίσκεψης ολοένα και περισσότερων τουριστών για την εξαιρετική ομορφιά του και τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας.

Στον πυρήνα της περιοχής ΝATURA 2000

Η θέση Φεγγάρι βρίσκεται στον πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 «Θάσος, Όρος Υψάριο και παράκτια ζώνη, νήσοι Κοίνυρα και Ξηρονήσι» (GR1150012).

Η ανακήρυξη αυτής της περιοχής ως προστατευόμενης είχε να κάνει και με την ανακάλυψη σημαντικού αριθμού σπάνιων αρπακτικών πουλιών εδώ, όπως ο Χρυσαετός και το Χρυσογέρακο.

Άλλο στοιχείο οικολογικής αξίας αυτής της ορεινής μεριάς της Θάσου αποτελούν τα δάση Μαύρης Πεύκης, τα οποία απαντούν πάνω από τα 600 μέτρα υψόμετρο και θεωρούνται σπάνια για νησιωτικό περιβάλλον. Αυτά έχουν χαρακτηριστεί «οικότοπος προτεραιότητας», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43). Αυτό το καθεστώς προστασίας δικαιολογείται από το γεγονός της δύσκολης αναγέννησης μετά από φωτιά, σε αντίθεση με τα δάση Τραχείας Πεύκης που απαντούν σε χαμηλότερα υψόμετρα στο νησί. Και η φωτιά δυστυχώς κατέστρεψε μεγάλες εκτάσεις Μαύρης Πεύκης κατά τη δεκαετία του 1980 στη Θάσο, για την αποκατάσταση των οποίων το Δασαρχείο κατέβαλλε μεγάλες προσπάθειες. Κάποια από αυτές τις πυρκαγιές είχε προέλθει και από λατομείο!

Περί της προστασίας της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Αποτελεί μεγάλη παρηγοριά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αξιόλογες πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής επαγρύπνησης, ευαισθητοποίησης και προστασίας από συλλόγους και φορείς πολιτών της Θάσου. Έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές οι κινητοποιήσεις ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και Ραντάρ στο Υψάριο. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει συνείδηση σε μεγάλο μέρος των κατοίκων η μεγάλη σημασία του υγιούς φυσικού περιβάλλοντος όχι μόνο στις οικονομικές τους δραστηριότητες, αλλά και σε άλλες πτυχές της ευημερίας τους.

Κάτι τέτοιο φαίνεται όμως να μην το συμμερίζεται η δημοτική αρχή του νησιού. Μήπως άλλωστε και η περίπτωση του Μεταλλευτικού Μνημείου «Παλατάκι – Μεταλλεία – Γούβες», δεν αποτελεί αντίστοιχη περίπτωση, στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς;

Η τοποθεσία Φεγγάρι, στις Μαριές της Θάσου

Αναρτήθηκε στις Άρθρα, Απειλές. Ετικέτες: , . 1 Comment »

Διαμαρτυρία για την αδειοδότηση λατομείου σχιστόλιθου.

Θάσος 2/4/2015

Διαμαρτυρία για την αδειοδότηση λατομείου σχιστόλιθου.

Με αφορμή τη θετική γνωμάτευση παραχώρησης έκτασης 36 στρεμμάτων για ερευνητικές εργασίες λατομείων σχιστόλιθου στη θέση “Φεγγάρι”, από την αρμόδια επιτροπή του δήμου Θάσου. Η Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου εκφράζει την πλήρη αντίθεση της στην απόφαση αυτή.

Η πρόταση αυτή των “επενδυτών” υποβλήθηκε ξανά το 2012 και προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων από απλούς πολίτες και φορείς, καθώς και απορριπτική απόφαση του τοπικού συμβουλίου του Δ.Δ Μαριών και εν συνεχεία από το περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας ΑΜ.Θ.

Την αυθόρμητη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας όμως φαίνεται να μην συμμερίζεται ο Δήμος Θάσου.
Η αιτούμενη περιοχή των περίπου 36 στρεμμάτων βρίσκεται στον πυρήνα της περιοχής ΝATURA 2000 πάνω στο δρόμο που οδηγεί στο καταφύγιο του ορειβατικού συλλόγου και στην κορυφή του Υψάριου, που αποτελεί σύμβολο της ορεινής ομορφιάς της Θάσου και τόπο επίσκεψης ολοένα και περισσότερων τουριστών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ψαρεύοντας δίκαια.

Ψαρεύοντας δίκαια. Τι σημαίνει αυτό;

Δίκαιη αλιεία σημαίνει να παίρνεις από τη θάλασσα μόνο αυτό που χρειάζεσαι και τίποτα περισσότερο. Σημαίνει να θεωρείς ότι η θάλασσα ανήκει σε όλους και δεν είναι πηγή πλουτισμού των λίγων. Εκατοντάδες χιλιάδες παράκτιοι ψαράδες χαμηλής έντασης κάνουν ακριβώς αυτό, χρησιμοποιώντας εργαλεία, τα οποία έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή. Έτσι μπορούν και ζουν με αξιοπρέπεια, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Όμως αυτοί οι ψαράδες κατατροπώνονται από «πλοία-τέρατα», δηλαδή γιγαντιαία, βιομηχανικά αλιευτικά που εξαντλούν και καταστρέφουν τη θαλάσσια ζωή. Αυτό δεν είναι δίκαιο για τους παράκτιους ψαράδες, για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, αλλά και για εμάς τους ίδιους.

Τα πλοία τέρατα ψαράδικα και η σύγκρισή τους σε σχέση με τα παραδοσιακά αλιευτικά.

Η δίκαιη ψαριά.

πηγή greenpeace

Αναρτήθηκε στις Άρθρα, Απειλές. Leave a Comment »

Μαύρος Χρυσός ή Μαύρος Θάνατος?

Μαύρος Χρυσός ή Μαύρος Θάνατος?

Πριν λίγους μήνες, είχαμε παρουσιάσει ένα ντοκυμαντέρ του BBC με τον Stephen Fry, για την προσπάθεια απορρύπανσης των ακτών του κόλπου του Μεξικού  και για το πόση επιτυχία ή αποτυχία είχε.
Δυστυχώς το βίντεο εκείνο δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά σαν τσακάλια που είμαστε ψάξαμε και βρήκαμε ένα άλλο ντοκυμαντέρ, το οποίο περιέχει ακόμα περισσότερες πληροφορίες.

Έχοντας παρακολουθήσει αυτά τα δυό βίδεα και φέρνοντας στη μνήμη κάποια ναυάγια πετρελαιοφόρων πλοίων, μαζί με τις καταστροφές που επακολούθησαν, θέλω να θέσω ένα ερώτημα σε όλους όσους τρώνε το παραμύθι του πετρελαϊκού πλούτου της Ελλάδας και φαντάζονται το Αιγαίο γεμάτο αντλίες που θα ρουφάνε το πετρέλαιο απο τον πάτο της θάλασσας και θα ξερνάνε σε μάς χρήμα άφθονο. ‘Οπως επίσης και έναν ολόκληρο στόλο από τάνκερ που θα κόβουν βόλτες συνεχώς μέσα στο αρχιπέλαγος, φορτώνοντας τον μαύρο θάνατο στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης.

Έχει περάσει από το μυαλό σας η πιθανότητα να συμβεί κάποιο παρόμοιο ατύχημα στον κλειστό θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου?
Έχετε σκεφτεί ποιές θα είναι οι συνέπειες ένός τέτοιου ατυχήματος?
Η ζωή όπως την ξέρουμε θα αλλάξει ή μάλλον δεν θα αλλάξει, δεν θα υπάρχει ζωή πλέον εδώ.
Και αν νομίζεις πως αυτά τα ατυχήματα είναι σπάνια και δεν συμβαίνουν συχνά, άρα δεν διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο, μάθε πως στη Νιγηρία που είναι μια από τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, αυτά και πολλά ακόμα ατυχήματα είναι καθημερινή πραγματικότητα.