Προτάσεις για τον Γ.Π.Σ. Θάσου

Γενικό Πολεοδομικό Θάσου, παρατηρήσεις και προτάσεις του Συλλόγου Μηχανικών Θάσου

γενικό πολερδομικό Θάσου

 

Σαν γενική παρατήρηση επί της πρότασης επισημαίνεται το ιδιαίτερα βραχύ χρονικό διάστημα που προσφέρεται για διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους  φορείς και δημότες ή πολίτες, η δυσμενής για ανάλογες διαδικασίες εποχή, προεόρτια αλλά και εποχή ελαιοσυλλογής, καθώς και το σημαντικό κενό, άνω της διετίας, από την παρουσίαση της Α΄ φάσης που αφορούσε μεν στην ανάλυση, ωστόσο σε εκείνη την ημερίδα είχαν θιγεί και περιγραφεί οι γενικές κατευθύνσεις που όφειλε να ακολουθήσει η μελέτη.

Στη μελέτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/11-6-2009) που ισχύουν σήμερα μετά την ακύρωση του ΦΕΚ 3155/2013 από το Σ.Τ.Ε όσο άφορα το άρθρο 5 παρ.(Ε) βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά, παρ. (Η) περιοχές δικτύου φύση NATURA, παρ. (Ζ) τουρισμός φύση, άρθρο 7 παρ. (Δ) χωροθέτηση απορριμάτων εντός περιοχών NATURA , άρθρο 8 στο σύνολο του.

Συγκεκριμένα και επιγραμματικά σχεδόν, θεωρούμε αναγκαίο να θιγούν, αναλυθούν περαιτέρω και τεκμηριωθούν ώστε να υπάρξει αιτιολογημένη και ουσιαστική συμφωνία ή μη των εμπλεκομένων μερών, γεγονός που, άλλωστε αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την πραγματοποίηση ενός τέτοιας εμβέλειας προγραμματικού σχεδιασμού, όπως το ΓΠΣ. :

 • Δεν φαίνεται να λαμβάνεται υπ όψη η περιοχή «NATURA».

 • Δεν υπάρχει επαρκής αιτιολογία για την πολύ μεγάλη έκταση και τη θέση των λατομικών δραστηριοτήτων

 • Η χωροθέτηση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στη ζώνη με υψόμετρο άνω των 500μ επίσης δεν τεκμηριώνεται

 • Δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον των εκτεταμένων έργων οδοποιίας που απαιτούνται για την εγκατάσταση Α.Π.Ε ιδίως εντός περιοχών ΝΑΤURA

 • Παρά το γεγονός ότι θίγεται στην πρόταση η αποφυγή μετώπων στις παραθαλάσσιες ζώνες, δημιουργείται τεράστιο – και αδικαιολόγητο ίσως – μέτωπο στη ζώνη Σ. Παναγίας – Σ. Ποταμιάς

 • Οι επεκτάσεις των οικισμών Σ. Παναγίας, Σ. Ποταμιάς και κύρια του Λιμένα δεν υπαγορεύονται από τα στοιχεία ανάλυσης, και είναι σε απόλυτη αντίθεση με την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, ελαιώνες υφιστάμενοι από την αρχαιότητα, αλλά και με εναλλακτική μορφή ανάπτυξης, μιας και καταστρέφουν παντελώς την ελαιοκαλλιέργεια στους 3 οικισμούς.

 • Οι επεκτάσεις στους παραπάνω οικισμούς, αλλά και γενικότερα οι επεκτάσεις, δεν έχουν προφανή αιτιολογία, δεν ακολουθούν κάποια λογική (π.χ. παράλληλη επέκταση με τον υπάρχοντα οικισμό, ή επέκταση σε χώρους όπου έχει ήδη υπάρξει δόμηση, αυθαίρετη ή νόμιμη ώστε να υπάρξει πολεοδομική διευθέτηση κλπ), δίνοντας την εντύπωση ότι επιβάλλονται με αποσπασματικά κριτήρια.

 • Στις υπάρχουσες εγκεκριμένες επεκτάσεις των οικισμών δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υποδομής όπως : εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης ηλεκτρισμού , έργα διευθέτησης χειμάρρων, δίκτυα αποχέτευσης όμβριων , διανοίξεις δρόμων , ασφαλτοστρώσεις, αποζημιώσεις λήγω ρυμοτομίας, διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων, σύνταξη πράξεων αναλογισμού κ.λ.π. πράγματα τα οποία οφείλει να προσφέρει ο πολεοδομικός σχεδιασμός στους δημότες.

 • Η μικρή αύξηση του μονίμου πληθυσμού και ο ρυθμός οικοδομικής ανάπτυξης δεν οδηγεί σε κορεσμό των πολεοδομικών ενοτήτων εντός της επόμενης δεκαετίας ώστε να προκύπτει αναγκαιότητα νέων επεκτάσεων στις περιοχές αυτές.

 • Κάποιες επεκτάσεις δεν αποτελούν επέκταση, όπως της Σκάλας Ραχωνίου, είναι μεγαλύτερες από τον υφιστάμενο οικισμό και αποτελούν χωριστή ενότητα που δεν δικαιολογείται ή δικαιολογείται πλημμελώς.

 • Η αναφερόμενη πρόθεση αύξησης της τουριστικής περιόδου είναι σε αντίφαση με το γεγονός ότι οι ορεινοί οικισμοί παραμένουν ως έχουν. Στην ορεινή και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικού πλούτου περιοχή, αντί της ανάδειξής της, προτείνονται βιομηχανίες μαρμάρου, βιοτεχνίες, αιολικά πάρκα και άλλες ανταγωνιστικές, της ήπιας και αειφόρου ανάπτυξης δραστηριότητες.

 • Δεν γίνεται σαφής η οριοθέτηση του δάσους, δημόσιου και δημοτικού, η οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων απόλυτης προστασίας και μερικής προστασίας, οι χώροι απόλυτης ή μερικής προστασίας του περιβαλλοντικού πλούτου.

 • Δεν γίνεται μνεία ούτε λαμβάνονται μέτρα για την διευκόλυνση – ανάδειξη – ενθάρρυνση εναλλακτικών μορφών αναψυχής και επομένως και του τουρισμού, που έχουν σχέση με πεζοπορία, ποδηλατοδρομία, αναψυχή στο ύπαιθρο, με εκμετάλλευση – αναστήλωση παλιών μονοπατιών που επί αιώνες συνέδεαν τους οικισμούς από την ενδοχώρα και εξακολουθούν ακόμη να αποτελούν σημεία έλξης επισκεπτών αλλά και κατοίκων. (Ο παλιός δρόμος που συνέδεε το Λιμένα με την Παναγία αποτελεί ανεκτίμητης αξίας μνημείο κατασκευαστικής τεχνικής και όχι μόνο. Τέτοια έργα υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη την έκταση του νησιού και χρήζουν τουλάχιστον καταγραφής και ανάδειξης.)

 • Διακρίνεται μια ελλιπής γνώση της κατάστασης στο νησί, πράγμα που πιθανόν να οδηγεί σε προτεραιότητες εσφαλμένες ή πρωθύστερες. Για παράδειγμα :

 1.  η παράκαμψη στον παραδοσιακό οικισμό (Ιστορικό Τόπο) Παναγία είναι στην ουσία υφιστάμενη, χρειάζεται ελάχιστα για να υλοποιηθεί.
 2.  ο χώρος για νεκροταφείο στην Παναγία υπάρχει (περιοχή Αγ. Παντελεήμονα) από δεκαετίας τουλάχιστον
 3.  το ίδιο ισχύει για τον Λιμένα όπου επίσης επείγει η μεταφορά του νεκροταφείου στο νέο χώρο.
 4.  στη Σ. Ποταμιάς βρίσκεται σε εξέλιξη επέκταση του λιμενικού καταφυγίου με ταυτόχρονη ανάπλαση τη περιοχής, γεγονός που θα επηρεάσει το σύνολο των δύο οικισμών.

Άποψή μας είναι ότι ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων με ανερχόμενους δακτυλίους από τη θάλασσα ως το βουνό, θεωρώντας de facto την παραλία ως τουριστική, την ενδοχώρα αγροτική και το βουνό χώρο για λατομεία, όχι απλά δεν αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της Θάσου αλλά και αποτελεί εφιαλτικό πολέμιο της πραγματικότητας της αρμονικής συμβίωσης δραστηριοτήτων, η οποία επί σειρά αιώνων οδηγεί τα πεύκα στην ακρογιαλιά, το μελισσοκόμο στο βουνό, την ελιά σχεδόν παντού και είναι αυτή η πραγματικότητα η οποία τείνει να δεχτεί βάναυσο χτύπημα από μια κατ επίφαση «εξέλιξη» που, φοβόμαστε, θα οδηγήσει σε μαρασμό τον Θασίτη, που πατροπαράδοτα είναι πολυάσχολος και άρα πολυμήχανος.

Θεωρούμε ότι για παράδειγμα η δυνατότητα πέριξ των ορεινών οικισμών δημιουργίας ζωνών αγροτουρισμού, ζωνών δηλαδή μιας αυστηρά ελεγχόμενης δόμησης που δεν θα υπερβαίνει το 20% αποδεδειγμένα καλλιεργούμενων αγρών μικρής σχετικά έκτασης, θα αποδώσει καρπούς και θα βοηθήσει νέους ανθρώπους να παραμείνουν στα χωριά τους και να μην συσσωρευτούν στις παραλίες όπως, δυστυχώς , γίνεται τα τελευταία χρόνια.

Το ΓΠΣ οφείλει, κατά τη γνώμη μας, να προωθήσει τέτοιου είδους ανάπτυξη, σε αντίθεση με ανάπτυξη γραμμική, μονοσήμαντη, η οποία λησμονεί, άρα, μάχεται την ήπια, αειφόρο και ισορροπημένη ανάπτυξη πολλών παράλληλων δραστηριοτήτων, ελαιοκομία, τουρισμός, μελισσοκομία, αλιεία, υπηρεσίες, κτηνοτροφία κλπ. και ο τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο είναι η αποφυγή αντιμετώπισης του χώρου ενιαία, σύμφωνα ίσως με τις επιταγές του «Καλλικράτη» ενάντια όμως στην πολυπλοκότητα και ευρύτατη ( από κάθε άποψη) ποικιλία του χώρου.

Είναι σαφές ότι οι διαφορετικές χρήσεις οφείλουν να περιφρουρούνται θεσμικά, ωστόσο οι όποιες επιλογές θα πρέπει να λαμβάνουν υπ όψη το γεγονός ότι εδώ πρόκειται για 10 οικισμούς και όχι για ένα αστικό Δήμο με συνοικίες. Η χωροθέτηση επόμενα δύο βιομηχανικών ζωνών στον Πρίνο και το Λιμένα υποχρεώνει π.χ. τον κάτοικο του Θεολόγου σε μετακόμιση ή αποκλεισμό από κάποιες δραστηριότητες ? Τα ελαιοτριβεία θα είναι συγκεντρωμένα μακριά από την ελαιοσυλλογή?

Οι μεγάλες επεκτάσεις οικισμών δεν θα οδηγήσουν σε κατακόρυφη πτώση της αξίας των ακινήτων εν μέσω κρίσης ?

Σειρά ερωτημάτων γεννώνται, με μόνη διέξοδο την περαιτέρω ζύμωση και ανταλλαγή απόψεων, σε τακτά και αυστηρά περιορισμένα χρονικά όρια, παράλληλα, όμως, με εξασφάλιση της πλήρους και ορθής ενημέρωσης της μεγαλύτερης μάζας των ενδιαφερομένων.

Γενικότερα, και για οικονομία χώρου και χρόνου, θεωρούμε ότι η πρόταση των μελετητών πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω και να γίνει προϊόν ζύμωσης του μεγαλύτερου δυνατού μέρους των φορέων και πολιτών που εμπλέκονται με την ανάπτυξη του νησιού είτε σαν μόνιμοι είτε σαν εποχιακοί χρήστες.

ΘΑΣΟΣ, Δεκέμβριος 2015

 

 

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: