Ανοιχτή επιστολή της Περιβαλλοντικής Κίνησης Θάσου

Θάσος 25/1/2014

Ανοιχτή επιστολή με τις θέσεις της Π.Κ.Θ. για το νησί.

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Πρωταρχική μέριμνα κάθε Δημοτικής Αρχής πρέπει να είναι η προστασία και σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος  με κύριο άξονα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Μια προσπάθεια με σκοπό την διατήρηση, την εξυγίανση και την βελτίωση του περιβάλλοντος  χρειάζεται  πάνω από όλα την ενημέρωση και συμμετοχή  όλων των πολιτών του νησιού. Ο Δήμος πρέπει να συμβάλει σ αυτό, με την υιοθέτηση μιας καλής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Στις μέρες μας όπου η πλειοψηφία του κόσμου δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση, είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να προστατέψουμε το περιβάλλον απέναντι σε σχέδια κερδοσκόπων.

Η Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου επισημαίνει παρακάτω, κάποια από τα σημαντικά προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον του νησιού και η άμεση επίλυση τους αφορά το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Προτείνουμε λύσεις και πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο συμβάλουμε σε ένα γόνιμο διάλογο που αφορά την σωτηρία του μοναδικού φυσικού μας περιβάλλοντος.

Απορρίμματα

 • Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας του μοντέλου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που εφαρμόζεται σήμερα. Δηλαδή υπολογισμού του κόστους απόθεσης στον ΧΥΤΑ Καβάλας (κόστος ναύλων μεταφοράς, λειτουργικού κόστους κλπ.) Σε περίπτωση αναντιστοιχίας τι μέτρα προτίθεται να λάβει ο Δήμος ώστε να καταστεί εφαρμόσιμο και βιώσιμο το μοντέλο αυτό.

 • Προώθηση της ανακύκλωσης συνολικά και σε όλο το νησί, για όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά, το χαρτί, το αλουμίνιο, τις πλαστικές συσκευασίες και το γυαλί. Η υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ανακύκλωσης που θα βελτιώσουν ουσιαστικά το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων να μην αποτελέσει εργολαβία που μετά την λήξη της θα ξεχαστούν όλα και θα γυρίσουμε στα ίδια προβλήματα , αλλά να αποτελέσει απαρχή μιας εκστρατείας με συνέχεια και συνέπεια και με συστράτευση φορέων, σχολείων, τοπικών συμβουλίων κλπ.
 • Άμεση χωροθέτηση μπαζότοπων (για αδρανή και βιοαποικοδομήσιμα) για την αποτροπή της υποβάθμισης των ρεματιών και των παραλιών του νησιού με σκουπίδια. Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, παράλληλα δημιουργία κεντρικού σταθμού κομποστοποίησης από τον δήμο ( κλαδέματα, φύκια, κ.α.)

 • Συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς διαχείρισης απορριμμάτων για την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών (ηλεκτρικές συσκευές, ελαστικά, τηγανέλαια).

 • Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της ανακύκλωσης ο Δήμος πρέπει να απαιτήσει από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. την δημιουργία κέντρου διαλογής (Κ.Δ.Α.Υ.) πάνω στο νησί. Για την συγκέντρωση των υλικών μπορούν να δημιουργηθούν ‘πράσινα σημεία’ σε κάθε οικισμό.

 • Ενημέρωση των πολιτών σε τακτά χρονικά διαστήματα και επιμόρφωση των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων.

Εφαρμογή της νομοθεσίας

 • Δημοτική αστυνομία προστασίας του περιβάλλοντος, επιβολή προστίμων στους παραβάτες. Ο ρυπαίνων πρέπει να πληρώνει, για να αναπτυχθεί το αίσθημα δικαίου και σεβασμού προς το περιβάλλον και τους συμπολίτες μας.

Λύματα

 • Με δεδομένο την υποβάθμιση των υπογείων υδάτων από την αυθαίρετη απόρριψη των λυμάτων στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, είναι απαραίτητη η άμεση προώθηση της δημιουργίας βιολογικών καθαρισμών με παράλληλη εκμετάλλευση των εκροών για άρδευση.

Νερό

 • Συνολική διαχείριση του υδάτινου πλούτου του νησιού.

 • Έλεγχος των γεωτρήσεων και διασφάλιση της ποιότητας του πολυτιμότερου αγαθού, όχι μόνο από παθογόνα και κολοβακτηρίδια, αλλά και από συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων.

 • Δημιουργία μικρών φραγμάτων για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

 • Προστασία των περιοχών που αποτελούν τους φυσικούς ταμιευτήρες νερού στο νησί και των πηγών.

Λατομεία

 • Καθορισμός λατομικών ζωνών και ουσιαστικός έλεγχος των λατομικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται πάνω στο νησί. Να γίνεται αποκατάσταση, όπως προβλέπουν οι άδειες και οι περιβαλλοντικές μελέτες και αυτό να αποτελεί προϋπόθεση στην έγκριση νέων αδειών.

 • Δημιουργία Λατομικού Παρατηρητήριου με συμμετοχή του Δήμου πολιτών και φορέων. Έλεγχος όλων των φακέλων των λατομικών επιχειρήσεων όσον αφορά την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, την συμμόρφωση ως προς τους όρους παραχώρησης ,τις οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του Δήμου κλπ. Το λατομικό Παρατηρητήριο να έχει θεσμικά συμβουλευτικό ρόλο στην αδειοδότηση, επέκταση και συζήτηση υποθέσεων των λατομικών επιχειρήσεων.

 • Καθορισμό περιοχών με ευαίσθητα στοιχεία, (περιοχές αισθητικών δασών, κορυφές, ζώνες προστασίας πηγών υδροληψίας κλπ) ,στις οποίες να μην επιτρέπεται λατομική δραστηριότητα.

Μεταλλεία

 • Λόγω του απαρχαιωμένου μεταλλευτικού κώδικα της Ελλάδας, επιτρέπεται σε κάθε κερδοσκόπο η αίτηση για διερευνητικές εργασίες ορυκτών κοιτασμάτων. Ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να σταθούν αρνητικές σε κάθε είδους τέτοια αιτήματα. Το σημαντικότερο ‘χρυσοφόρο’ κοίτασμα για το νησί μας, είναι η ανάδειξη της μεταλλευτικής του ιστορίας στο πέρασμα των αιώνων και η προστασία και αξιοποίηση των μνημείων που διαθέτει.

Οικιστική πολιτική – Χωροταξικό

 • Να διασαφηνιστεί η έννοια της χωρητικότητας όσον αφορά την δυνατότητα επέκτασης των ορίων υφισταμένων οικισμών . Οι πρόσφατες επεκτάσεις παραμένουν σε μεγάλο ποσοστό αδόμητες και ενδεχόμενες νέες επεκτάσεις δεν θα έχουν ως αποδέκτη οικιστικές ανάγκες των κατοίκων αλλά εμπορευματοποίηση της γης . Να καθοριστούν ζώνες οικιστικού ελέγχου και να περιορισθεί η εκτός οικισμού δόμηση. Μια κατεύθυνση ως προς το πρόβλημα αυτό είναι να επιτρέπεται η δόμηση σε ακτίνα 500 μέτρων από τα όρια των οικισμών. Μακροπρόθεσμα η ανεξέλεγκτη δόμηση θα οδηγήσει σε φαινόμενα όπως αυτά της Μυκόνου η της Σαντορίνης. Να δοθεί προσοχή σε σχέδια επέκτασης που εκκρεμούν (Δασύλλιο Πρίνου) ώστε οι όροι πολεοδόμησης να είναι αυτοί της δεύτερης κατοικίας όπως είναι η πραγματικότητα.

 • Οριοθέτηση και προστασία περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους οποιαδήποτε επέμβαση.

Βιοτεχνικά πάρκα

 • Να καθοριστούν οι θέσεις τους όχι με βάση υφιστάμενη τυχαία εγκατάσταση επιχειρήσεων αλλά με λειτουργικά, εδαφοτεχνικά, και περιβαλλοντικά κριτήρια. Αν καθοριστούν σε εκτάσεις με ιδιοκτησίες να εξαγορασθούν ή να απαλλοτριωθούν και στη συνέχεια να αποδοθούν με σταθερές τιμές . Αυτό θα διευκολύνει την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου των πάρκων. Σε διαφορετική περίπτωση η πράξη εφαρμογής θα αντιμετωπίσει χρονοβόρες δυσκολίες με αποτέλεσμα να καταστούν οικοδομήσιμα τα πάρκα αυτά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης η αύξηση της υπεραξίας θα αποτελέσει εμπόδιο στην αγορά τους .

Τουρισμός

 • Να δοθεί έμφαση στην δημιουργία μονάδων της μορφής ‘green-key’ με ενεργειακή αυτάρκεια, ολοκληρωμένη επεξεργασία των λυμάτων, κομποστοποίηση, ανακύκλωση και σύνδεση με προϊόντα της τοπικής παραγωγής. Η προώθηση μονάδων 5 αστέρων με το σύστημα που εφαρμόζεται (all inclusive) δεν προσφέρει ιδιαίτερα στην τοπική οικονομία, αντίθετα προκαλεί κατασπατάληση πόρων, παραγωγή απορριμμάτων, κυκλοφοριακό φόρτο και ενδεχομένως διαφυγή κερδών στο εξωτερικό.

Προστασία πρωτογενούς παραγωγής

 • Να καθορισθούν ζώνες υψηλής παραγωγικότητας ελαιώνων ώστε να προστατευθεί η πρωτογενής παραγωγή .

Ελαιοτριβεία

 • Να γίνει αναδιαμόρφωση του συστήματος των τοπικών συνεταιρισμών ,να δημιουργηθεί κοινός φορέας προώθησης (marketing), ενιαίο όνομα προέλευσης του προϊόντος (brand name), και να χωροθετηθούν 3-4 ελαιοτριβεία εκτός οικισμών με διφασική λειτουργία ώστε να εκλείψει το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψης των υπολειμμάτων της επεξεργασίας και τα υπολείμματα να κομποστοποιούνται.

Εξοικονόμηση ενέργειας

 • Με δεδομένη την οικονομική κρίση, την μόλυνση του περιβάλλοντος από την παραγωγή ενέργειας με ορυκτά καύσιμα, επιβάλλεται η δημοτική αρχή να εφαρμόσει συνολική ενεργειακή πολιτική που σέβεται το περιβάλλον με μείωση της σπατάλης σε όλους τους δημόσιους χώρους και στα κτήρια.

 • Σε όλες τις νέες κατασκευές να γίνεται βιοκλιματικός σχεδιασμός και εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση και φωτισμό. Πιλοτικά μπορούν να ξεκινήσουν αυτά τα μέτρα να εφαρμόζονται σε σχολικά κτίρια, καθώς και στο νέο δημαρχιακό κτίριο όταν προχωρήσει η κατασκευή του.

Πυροπροστασία – Δασοπροστασία

 • Πάγιο αίτημα των κατοίκων αποτελεί η ίδρυση πυροσβεστικού κλιμακίου στη νότια Θάσο, πράγμα απολύτως αναγκαίο αν λάβουμε υπ όψιν την σπουδαιότητα της άμεσης επέμβασης σε μια πυρκαγιά αστική ή δασική. Οι αποστάσεις και το ανάγλυφο του νησιού απαιτούν την μόνιμη παρουσία πυροσβεστικών οχημάτων στη νότια πλευρά, απ’ όπου είναι δυνατή η πρόσβαση στη μεγαλύτερη επιφάνεια του ορεινού όγκου του νησιού.

 • Για το σκοπό αυτό απαιτείται η βελτίωση των κεντρικών οδικών αξόνων, που οδηγούν στο εσωτερικό του νησιού και ο πλευρικός καθαρισμός τους σε αρκετό πλάτος ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος εγκλωβισμού, σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς.

 • Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών έχει η Πολιτική Προστασία του Δήμου. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η συνεχής λειτουργία της από ανθρώπους που αποδεδειγμένα αγαπούν αυτό το λειτούργημα, πέρα από μικροκομματικά οφέλη.

Εναλλακτικός τουρισμός

 • Προστασία και ανάδειξη του ορεινού όγκου του νησιού με δίκτυο μονοπατιών και ήπιες πάντα, παρεμβάσεις. Η μοναδική χλωρίδα του νησιού, με ορισμένα είδη να αποτελούν μνημεία της φύσης, απαιτεί ειδική μέριμνα όπως και οι χαρακτηρισμένες περιοχές ‘natura’ . Η σωστή προστασία τους αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για το παρόν και το μέλλον του τόπου.

 • Δημιουργία ποδηλατόδρομου-πεζόδρομου περιμετρικά σε όλο το νησί, για την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλατών. Ειδικοί χώροι στάθμευσης για ποδήλατα σε πεζόδρομους και σε όλα τα σχολεία. Αποκλεισμός των μηχανοκίνητων οχημάτων από πεζοδρόμια και πεζόδρομους με κολωνάκια και αστυνόμευση.

 • Τέτοιες επιλογές πιστεύουμε χρειάζονται στην κατεύθυνση για ποιοτικό τουρισμό, σε ένα τόπο που σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Με τα πιο πάνω, δεν κλείνει ο μακρύς κατάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων του νησιού μας. Χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια και είναι κοινή ευθύνη όλων μας η ανάδειξη και η επίλυση τους.

Από το Δ.Σ. της Περιβαλλοντικής Κίνησης Θάσου

Advertisements

Ένα Σχόλιο to “Ανοιχτή επιστολή της Περιβαλλοντικής Κίνησης Θάσου”

 1. cut copy Says:

  Thanks in favor of sharing such a pleasant thinking, piece of writing is
  nice, thats why i have read it fully


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: