Απροκάλυπτη παρέμβαση του βουλευτή Εμινίδη υπέρ οικονομικών συμφερόντων και ενάντια στην θέληση και τα συμφέροντα της Θάσου.

Παρουσιάζουμε αυτούσιο τον διάλογο στην βουλή και την απάντηση του υφυπουργού περιβάλλοντος Θάνου Μωραΐτη στον Σάββα Εμινίδη. Διαβάστε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Απροκάλυπτη η παρέμβαση του βουλευτή υπέρ των οικονομικών συμφερόντων και ενάντια στην θέληση και τα συμφέροντα της Θάσου.

Συνεδρίαση 10 Ιουνίου 2010

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεχίζουμε με την τελευταία, αισίως, επίκαιρη ερώτηση του δεύτερου κύκλου, πρώτη κατά σειρά εγγραφής.

Συζητούμε, λοιπόν, την πρώτη με αριθμό 880/7-6-2010 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Σάββα Εμινίδη προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας στη Θάσο κ.λπ..

Συγκεκριμένα η επίκαιρη ερώτηση του κ. Εμινίδη έχει ως εξής: «Από φήμες και δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου μάθαμε ότι δημιουργείται Ζώνη Ειδικής Προστασίας στη Θάσο, προκειμένου να ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000. Η ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) περιλαμβάνει την σημαντικότερη ίσως μαρμαροφόρα λατομική περιοχή της Ελλάδας, με αυτονόητη σημασία για την εθνική οικονομία. Για το θέμα δεν έχει γίνει καμμία διαβούλευση, ούτε και ενημέρωση στους τοπικούς φορείς και η ΖΕΠ έγινε με βάση μια μελέτη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Στην περιοχή δεν δραστηριοποιούνται μόνο λατομεία μαρμάρου, αλλά επίσης κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, ενώ γίνεται και υλοτόμηση, για την τύχη των οποίων απαιτείται ενημέρωση. Το θέμα τέθηκε εκτάκτως σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θάσου, στις 20/5/2010, με βάση τις πληροφορίες που έχουν φτάσει στο νησί. Τελικά με την απόφαση 182/2010 (την οποία σας επισυνάπτω) αποφασίστηκε να μην ενταχθεί η Θάσος στο δίκτυο ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) NATURA 2000, διότι θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στην κτηνοτροφική, μελισσοκομική και λατομική δραστηριότητα.

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

1. Έχετε υπογράψει μια τέτοια απόφαση η οποία θα έχει δραματικές επιπτώσεις στην τοπική και την εθνική οικονομία;

2. Θα ήταν μία λύση η ανάκληση της ΖΕΠ ή η τροποποίηση των ορίων της, μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις;»

Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.

Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.

Κύριε συνάδελφε, η Ελληνική Δημοκρατία καταδικάστηκε το 2007 από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τον ελλιπή χαρακτηρισμό των ζωνών ειδικής προστασίας, σε σχέση με τον κατάλογο IBA 2000, που είναι ο κατάλογος σημαντικών περιοχών για τα πουλιά της Ελλάδας.

Το Μάρτιο του 2010 απεστάλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετική προειδοποιητική επιστολή, κατά την οποία αναφερόταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε φάση προσδιορισμού, με στόχο την επιβολή προστίμου στη χώρα για τη μη συμμόρφωση της με την ανωτέρω αναφερόμενη καταδικαστική απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση παλαιότερες δεσμεύσεις της χώρας, η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέες εκτάσεις ως ζώνες ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, πως σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οδηγίες και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η δήλωση περιοχών NATURA 2000 βασίζεται αυστηρά και μόνο σε επιστημονικά κριτήρια και μελέτες. Οι νέες ΖΕΠ προέκυψαν από τη μελέτη που εκπονήθηκε από κοινοπραξία μελετών από το 2008 έως το 2009. Η παραπάνω μελέτη ελέγχθηκε και παρελήφθη από το τέως ΥΠΕΧΩΔΕ.

Οι ΖΕΠ αποτελούν εξ ορισμού περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και ως εκ τούτου εντάσσονται σε αυτό χωρίς άλλη περαιτέρω διαδικασία, εφόσον αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Πριν την αποστολή των νέων περιοχών, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία ενημέρωσης υπηρεσιακής αλληλογραφίας και διαβούλευσης με δεκατέσσερις υπηρεσίες, έξι Υπουργείων που έχουν εμπλοκή στην επέκταση του δικτύου NATURA 2000. Μετά την αποστολή των νέων περιοχών ΖΕΠ αναρτήθηκε στο report net του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος ο νέος κατάλογος των περιοχών NATURA 2000, η νέα βάση δεδομένων και τα νέα ψηφιακά όρια. Παράλληλα, προωθείται υπηρεσιακά η σχετική ενημέρωση και των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Κύριε συνάδελφε, τονίζω, πως εκ προοιμίου δεν υπάρχει ούτε από την κοινοτική νομοθεσία, ούτε από την αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία κάποια γενική απαγόρευση για έργα, δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν και να αναπτυχθούν σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Η ένταξη μιας περιοχής στο δίκτυο δεν συνεπάγεται άρση των υπαρχόντων δραστηριοτήτων. Ειδικά για τα λατομεία της Θάσου -που γνωρίζω πολύ καλά τη συνεισφορά τους στην τοπική οικονομία- αν είναι σε περιοχές NATURA, η περιβαλλοντική αδειοδότηση τους θα χορηγείται από την κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ο φορέας του έργου δραστηριότητας, υποβάλλει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία και αξιολογείται με βάση τα αναφερόμενα στις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)

Δώστε μου τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.

Στην τελική αξιολόγηση της ΜΠΕ συνεκτιμάται πάντοτε η συνεισφορά του έργου στην τοπική και στην εθνική οικονομία. Στη συνέχεια όταν ένα έργο αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, στη σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, τίθενται όροι, μέτρα και περιορισμοί που εξασφαλίζουν την πρόληψη και τη μείωση των πιθανών επιπτώσεων. Με τους όρους αυτούς εκτιμάται ότι μπορεί να αντιμετωπίζονται επαρκώς, οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Εδώ, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να τονίσω, πως η Ελληνική Δημοκρατία έχει επίσης καταδικαστεί από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για το γεγονός ότι δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη θέσπιση και την εφαρμογή ενός συνεκτικού, συγκεκριμένου και ολοκληρωμένου σχεδίου νομικού καθεστώτος, ικανού να εξασφαλίσει τη βιώσιμη διαχείριση από την αποτελεσματική προστασία των ΖΕΠ.

Σήμερα για την προστασία και διαχείριση των ΖΕΠ της Ελλάδος, βρίσκεται υπό υπηρεσιακή επεξεργασία σχέδιο ΚΥΑ, με το οποίο θα θεσπιστούν μέτρα για την προστασία της ορνιθοπανίδας εντός των ΖΕΠ. Και όπως γνωρίζεται πολύ καλά, η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι ανοιχτή σε προτάσεις, απόψεις, έτσι ώστε η πράσινη ανάπτυξη, η ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και προωθεί την αειφορική διαχείρισή του, να επιτυγχάνεται παράλληλα με την προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς.

Και πιστεύω -και το πιστεύω βαθιά- ότι σε αυτή την προσπάθεια θα είμαστε όλοι μαζί.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Σάββας Εμινίδης έχει το λόγο ως ερωτών Βουλευτής.

Ορίστε, κύριε Εμινίδη, έχετε το λόγο.

ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, εδώ και ένα μήνα η Θάσος είναι αναστατωμένη εξαιτίας αυτής της φημολογίας σχετικά με τη ΖΕΠ.

Πριν μπω, όμως, στην ουσία, μιλήσατε για διαβούλευση. Εγώ θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτο, γιατί τα μάθαμε από φήμες, από δημοσιεύματα και τίποτα από διαβούλευση επίσημη που έγινε. Μιλήσατε για φορείς. Δυστυχώς, δεν έφτασαν κάτω. Και κανείς δεν ήξερε τίποτα μέχρι πριν λίγες μέρες. Όταν το νέο διαδόθηκε, επικράτησε σύγχυση και πιστεύω αυτή τη σύγχυση να τη διαλύσουμε σήμερα εδώ μέσα.

Επί της ουσίας, στις 27 Απριλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατατέθηκε ότι η περιοχή Σαλιάρα Τρεις Γκρεμοί στη Θάσο περιλαμβάνονται στη ΖΕΠ. Είναι από τις πιο μαρμαροφόρες λατομικές περιοχές και με τεράστια σημασία για την ελληνική οικονομία. Μάθαμε ότι η δημιουργία ΖΕΠ Θάσου έγινε με μια μελέτη από την Ορνιθολογική Εταιρεία. Έγινε σε πολύ γρήγορο χρόνο -όπως είπατε και εσείς προηγούμενα- επιμένω χωρίς διαβούλευση, χωρίς αυτοψία από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Είναι φυσικό να προκαλείται ανησυχία στο νησί, ιδιαίτερα για το μάρμαρο. Αλλά πρόβλημα δεν έχουν μόνο τα λατομεία. Το πρόβλημα στην περιοχή υπάρχει και για τους κτηνοτρόφους και για τους μελισσοκόμους και για τους υλοτόμους αλλά ακόμα και για την παράκτια αλιεία. Ούτε για το μέλλον αυτών των δραστηριοτήτων υπήρξε ενημέρωση.

Είπατε κι εσείς ότι η Θάσος εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από σαράντα, έχει δώδεκα λατομεία παραγωγής λευκού μαρμάρου, αναγνωρισμένα ανά τον κόσμο, με εξαγωγές στη Σαουδική Αραβία. Χθες ο Πρωθυπουργός υπέγραψε συμφωνία με τη Λιβύη, που περιλαμβάνεται και το μάρμαρο. Πραγματικά, η παραγωγή κατευθύνεται και στο ελληνικό δημόσιο αλλά και σε εξαγωγές και δεκάδες εργοστάσια επεξεργάζονται το μάρμαρο της Θάσου.

Έχετε εδώ πέρα διαβεβαιώσει ότι υπήρξαν θέματα ανοικτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, εσείς μιλάτε για διάλογο. Εγώ επιμένω. Δεν περίμενα από υπηρεσιακούς παράγοντες να ανοίξουν διάλογο, όμως το Υπουργείο όφειλε και είναι υποχρεωμένο να το κάνει. Και εδώ ζητάω ξεκάθαρες απαντήσεις στα εξής ερωτήματα.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό.

Έχετε υπογράψει απόφαση; Εάν ναι, αυτή η απόφαση τι ακριβώς θα σημαίνει και τι επιπτώσεις θα έχει στη ζωή του νησιού σε όλες τις παραγωγικές τάξεις; Εάν όχι, γιατί περιλαμβάνεται η ΖΕΠ Θάσου σε αυτήν την απόφαση; Πώς θα διασφαλίσετε τη συνέχιση; Είπατε κάποια πράγματα και θέλω να διαβεβαιώσουμε αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή εδώ, πώς θα διασφαλιστεί η συνέχιση της λατομικής δραστηριότητας, της μελισσοκομίας, της βόσκησης και της υλοτομίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Τα έχετε πει αυτά, κύριε συνάδελφε.

ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.

Είπατε κάτω από ποιο καθεστώς λειτουργούν οι προηγούμενες εταιρείες μαρμάρων. Υπάρχει ασάφεια με το τι σημαίνει Ζώνη Ειδικής Προστασίας και NATURA και υπάρχει φόβος ότι την έγκριση των μελετών περιβαντολογικών επιπτώσεων, που είπατε, και είναι εκ του νόμου κάθε πενταετία, δεν θα την παίρνουν, άρα θα σταματούν τη δραστηριότητα. Εδώ χρειάζεται μια καθαρή απάντηση και προσωπικά προτείνω να σκεφτείτε το ενδεχόμενο ανάκλησης της ΖΕΠ ή τροποποίηση ορίων, όσον αφορά…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Να ακούσουμε την απάντηση του κυρίου Υπουργού, κύριε συνάδελφε;

ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω.

Και οφείλετε να ακούσετε και τους φορείς του νησιού. Όπως έχω πει, υπάρχει και απόφαση του Δήμου Θάσου, την έχω καταθέσει, θα την ξανακαταθέσω και στα Πρακτικά, που μιλάει…

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σάββας Εμινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τα έχω διαβάσει εγώ αυτά. Μην είστε επαναληπτικός.

ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε κι εμείς.

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να δευτερολογήσετε, για τρία λεπτά.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, αγαπητέ συνάδελφε, στο θέμα της διαβούλευσης, του διαλόγου και όλα αυτά τα οποία αναφέρατε. Οι δηλώσεις περιοχών NATURA και ΖΕΠ βασίζονται αυστηρά και μόνο σε επιστημονικά κριτήρια και μελέτες. Εγώ σας είπα πριν ότι πήγα σε δεκαέξι υπηρεσίες, τεσσάρων Υπουργείων και δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε διαβούλευση, με την έννοια που εσείς την εννοείτε.

Εγώ, όμως, θέλω να καταθέσω κάτι: Κατανοώ και σέβομαι τις ανησυχίες τις δικές σας, αλλά κυρίως τον προβληματισμό των κατοίκων της Θάσου, που εσείς σήμερα ως Βουλευτής μεταφέρατε στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Και θέλω σε αυτό το σημείο να είμαι εντελώς ξεκάθαρος.

Η χώρα δεν μπορεί, αγαπητέ συνάδελφε, να είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει έναν πολύ μεγάλο αγώνα να αλλάξει αυτή την εικόνα. Οι ΖΕΠ είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν κάτι που η χώρα μας όφειλε να κάνει, να ολοκληρώσει. Στη χώρα πρέπει να υπάρχουν κανόνες και θα πρέπει να πάρουμε μια μεγάλη απόφαση, αυτοί οι κανόνες να τηρούνται απ’ όλους μας. Και σε αυτό το σημείο είμαστε αποφασισμένοι να επιμείνουμε.

Οι ΖΕΠ, λοιπόν, φέρνουν κάποιους κανόνες με στόχο να προστατεύσουν την ορνιθοπανίδα, αλλά, προς Θεού, κανόνες που δεν θα εκτελούν –και θα συμφωνήσω μαζί σας- την ανάπτυξη, την υγιή επιχειρηματικότητα που σέβεται τους κανόνες, αλλά και το περιβάλλον. Γι’ αυτό, λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι οι ΖΕΠ δεν σημαίνουν απαγόρευση της ανάπτυξης.

Στο πρώτο και κύριο βασικό ερώτημα, το οποίο τώρα καταθέσατε, πιστεύω πως μια σειρά από στοιχεία τα είπα στην πρώτη μου τοποθέτηση.

Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είμαστε σε αυτή τη θέση, αγαπητέ συνάδελφε, για να δίνουμε λύσεις. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε εδώ. Και θέλω αυτό το μήνυμα να το στείλουμε και στους κατοίκους της Θάσου, ότι είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αλλά και να δώσουμε δυνατές ανάσες στην αναπτυξιακή πορεία όχι μόνο της χώρας συνολικά, αλλά και των τοπικών κοινωνιών, που, σε αυτήν την περίοδο κρίσης, έχουν τα δικά τους αδιέξοδα, έχουν τα δικά τους προβλήματα, μετρούν τις δυνάμεις τους και προσπαθούν, πράγματι, και ετοιμάζονται να δώσουν τις μάχες του μέλλοντος, οι οποίες σίγουρα θα είναι πολύ πιο δύσκολες.

Γιατί για εμάς περιβάλλον και ανάπτυξη δεν είναι όροι ασύμβατοι. Και θα είμαστε εδώ, για να παρατηρούμε τις εξελίξεις και αν χρειάζεται θα είμαστε εμείς οι οποίοι θα επεμβαίνουμε σε αυτές, είτε όταν αυτός ο στόχος δεν τηρείται στο σύνολό του είτε όταν προκύπτει μη ισόρροπη προώθησή του.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Είναι πολύ ευχάριστο ότι ως Συμπολίτευση και οι δύο σας, με αφορμή τη Θάσο, συμφωνήσατε για την προστασία περιβάλλοντος και οικονομίας, πουλιά, μελίσσια, δέντρα, μάρμαρα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση των Επικαίρων Ερωτήσεων.

 

Advertisements
Αναρτήθηκε στις Ειδήσεις, Τοπικά. Leave a Comment »

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: