ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΡΑ

Η πάγια θέση μας όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι η «ανακύκλωση στην πηγή». Ειδικότερα για τη Θάσο πιστεύουμε στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός κεντρικού σταθμού συγκέντρωσης και διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) καθώς και κάποια σημεία περιφερειακά για την συλλογή τους. Αυτό θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της ανακύκλωσης, λόγω της μεγάλης γεωγραφικής επιφάνειας του Δήμου.

Ένα πολύ σημαντικό μέρος των απορριμμάτων και πολύ σοβαρή πληγή για το περιβάλλον του νησιού, αποτελούν τα οικοδομικά μπάζα, αδρανή υλικά ανάμεικτα συνήθως με μέταλλα και πλαστικά. Αυτά πρέπει να διαχωρίζονται και η διάθεση τους  μπορεί να αξιοποιηθεί σε αποκαταστάσεις εγκαταλειμμένων λατομικών χώρων.

Επίσης η Διαδημοτική Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΔΙΑΜΑΘ), έχει διανείμει στην Περιφέρεια μας, κάδους οικιακής κομποστοποίησης, ελπίζουμε κι εμείς να γίνει κάτι τέτοιο και στη Θάσο σύντομα, ώστε να μειώσει σ’ ένα σημαντικό ποσοστό ακόμη, τον τελικό όγκο των σκουπιδιών.
Εφόσον γίνουν τα βήματα που αναφέρουμε πιο πάνω, δηλαδή αφού αρχικά ξεχωρίζουμε από τα απορρίμματα τα υλικά για ανακύκλωση όπως χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί, γενικότερα υλικά συσκευασίας, ηλεκτρικές συσκευές, στη συνέχεια ρίχνουμε τα βιοδιασπώμενα στον κάδο κομποστοποίησης, του σπιτιού ή της γειτονιάς, για να γίνουν σύντομα, πολύ καλής ποιότητας λίπασμα, για τους κήπους μας. Το υπόλοιπο των σκουπιδιών που απομένει, μπορεί να καταλήγει σε σταθμό μεταφόρτωσης για περεταίρω επεξεργασία και ταφή σε κάποιο χώρο ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)
Η Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου στην κατεύθυνση αυτή, ξεκίνησε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης του κόσμου. Με απανωτές δημοσιεύσεις (Ιουν.-Ιούλ.09) επισημάναμε την σπουδαιότητα ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών, προτείνοντας άμεσες πρακτικές λύσεις.
Πρόσφατη δράση μας, αποτελεί η κατασκευή και διανομή ειδικών κάδων με στόχο τη συγκέντρωση κουτιών αλουμινίου, ώστε να οδηγούνται στην ανακύκλωση και να μην καταλήγουν στα σκουπίδια. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας βασίζεται σε εθελοντές που αναλογίζονται τη σπουδαιότητα της ανάκτησης αυτού του υλικού. Οι πρώτοι  δεκαπέντε (15) κάδοι τοποθετήθηκαν ήδη σε σχολεία του νησιού, καθώς και σε ορισμένα κεντρικά σημεία, μέσα στα χωριά του νησιού, υπό την ευθύνη κάποιων επαγγελματιών. Η δράση μας θα λειτουργήσει ως ένα  πιλοτικό, εθελοντικό πρόγραμμα, ανοιχτό σε όλους, όσους έχουν διάθεση να βοηθήσουν. Η εφαρμογή του, αποτελεί μια δράση στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.
Οι πολίτες του νησιού έχουν αποδείξει ότι ανταποκρίνονται θετικά σε παρόμοιες κινήσεις, περιμένουν όμως περισσότερα από την πλευρά του Δήμου και σ’ αυτό το θέμα της ανακύκλωσης, μιας και αυτός είναι που διαθέτει τα τεχνικά μέσα, και την μέριμνα των δημόσιων χώρων.
Γιατί η ευθύνη για την ενεργειακή σπατάλη στον τόπο μας, βαρύνει εμάς, και όχι τη όποια σύνοδο της Κοπεγχάγης. Είναι στο χέρι μας, καθημερινά, στην πράξη, να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Το αλουμίνιο δικαίως χαρακτηρίζεται σαν το «πράσινο» μέταλλο, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις τεχνολογικές αλλά και οικολογικές απαιτήσεις.
Η διεθνής παραγωγή αλουμινίου είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην προσπάθεια για μείωση της ενέργειας στην παραγωγική  διεργασία, περιορισμό και έλεγχο εκπομπών ρύπων και διατήρηση τουλάχιστον της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση του αλουμινίου είναι το σημαντικότερο μέσο για την οικονομία ενέργειας και τη μείωση εκπομπών ρύπων.
Για να καταδειχθεί η σημαντικότητα της ανακύκλωσης, τονίζεται ότι ενώ για την πρωτογενή παραγωγή 1 κιλού αλουμινίου (ηλεκτρόλυση αλουμίνας από βωξίτη) απαιτείται ενέργεια 14KWH, για την ανακύκλωση της ίδιας ποσότητας από σκραπ , απαιτείται μόνο 5% της ενέργειας της μεθόδου ηλεκτρολύσεως.
Η διεθνής προσπάθεια που καταβάλλεται προς την κατεύθυνση αυτή, αποδεικνύεται και με το «κλείσιμο» ορυχείων βωξίτη, ενώ πολλές μονάδες ηλεκτρόλυσης (πάνω από 60% παγκοσμίως) τροφοδοτούνται με ενέργεια από υδροηλεκτρικά έργα (καθαρότερη ενέργεια, χωρίς εκπομπές καπναερίων)

Η προσπάθεια για οικονομικότερη διεργασία ηλεκτρολύσεως έχει ήδη διεθνώς αποδώσει, επιτυγχάνοντας μείωση ενέργειας 30% σε σχέση με εκείνη που χρειαζόταν προ 30ετίας.
Καταβάλλεται προσπάθεια -μέσω ενημέρωσης- για να επικρατήσει ο όρος χρησιμοποίηση αλουμινίου αντί για κατανάλωση αλουμινίου, ώστε το κοινό να εξοικειωθεί με τις έννοιες περισυλλογής – διαχωρισμού και ανακύκλωσης.
Η διατήρηση της αξίας του μετάλλου, παράλληλα με την επ΄άπειρον δυνατότητα ανακύκλωσης του αλουμινίου, αποτελούν εξαιρετικά ελκυστικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν το προφίλ οικολογίας του αλουμινίου.
Υπογραμμίζεται η δεδομένη σήμερα διατήρηση της ΙΔΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ μετάλλου μετά την ανακύκλωσή του.
Αλλά και η παραγωγή προϊόντων από αλουμίνιο, έχει σε πολλές περιπτώσεις σημαντική οικολογική επίπτωση, όπως στην Αυτοκινητοβιομηχανία : Έτσι, για κάθε 100 κιλά που μειώνεται το βάρος ενός αυτοκινήτου μεσαίου κυβισμού λόγω χρήσης αλουμινίου αντί χάλυβα, προκύπτει μείωση εκπομπής καυσαερίων ποσότητας 2 τόνων για όλη τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου, ενώ στον ίδιο χρόνο η αναμενόμενη οικονομία καυσίμου είναι 900 λίτρα βενζίνης (ελαφρότητα κατασκευής).Η διάρκεια ζωής των κατασκευών από αλουμίνιο είναι σημαντικά μεγαλύτερη εκείνων από χάλυβα, για λόγους αντοχής στη διάβρωση, ενώ το κόστος συντήρησής τους είναι από ελάχιστο έως αμελητέο.
Η τεχνολογία των κραμάτων σε συνδυασμό με την ευκολία υποβιβασμού του πάχους με την έλαση, δίνει νέα διάσταση σε δυνατότητα οικονομίας μετάλλου στις κατασκευές ( σκληρότερα κράματα – χαμηλότερο πάχος).
Η ανακύκλωση σαν εφαρμοσμένη βιομηχανική μέθοδος παραγωγής αλουμινίου, έχει ιστορία ζωής στην Ευρώπη από το 1920 περίπου.
Το σκραπ που προκύπτει κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας στα εργοστάσια παραγωγής, ανακυκλώνεται αμέσως δίνοντας αντίστοιχες κραματικά ποσότητες πλακών από το χυτήριο. Από την άλλη, οι κάθε είδους κατασκευές και προϊόντα αλουμινίου μπορούν να ανακυκλωθούν μετά το τέλος της διάρκειας ζωής τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την περισυλλογή, τον κραματικό διαχωρισμό και την ανακύκλωσή τους. Εκτεταμένα δίκτυα περισυλλογής, διαχωρισμού, προεπεξεργασίας και εμπορίας, λειτουργούν ήδη σε όλο τον κόσμο.
Σε Ευρωπαϊκή κλίμακα, το αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι από εκείνα με τον υψηλότερο βαθμό ανακύκλωσης. Το αλουμίνιο από δομικές εφαρμογές ακολουθεί, ενώ τρίτο σε βαθμό ανακύκλωσης είναι το αλουμίνιο από τα κουτιά μπύρας και αναψυκτικών.
Υπολογίζεται σήμερα, ότι στην Ελλάδα καταναλώνονται ετησίως, περίπου 1.000.000.000!! (1 δισεκατομμύριο) κουτιά αλουμινίου . Από αυτά, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, περίπου το 30% ανακυκλώνεται.
Στοιχεία: www.anakyklosi.com.gr
Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: